جستجوی پیشرفته باغ و زمین

جستجوی اختصاصی باغ و زمین با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

بنر تبلیغاتی

سوله
تالار
باغچه
باغ
اجاره
متراژ 160 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
60,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 160 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


160 m 2

09191189117
متراژ 600 متر در منطقه شهریار - شهر شهریار
180,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 600 متر در منطقه شهریار - شهر شهریار


600 m 2

09191189117
متراژ 137 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
60,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 137 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


137 m 2

09125003367
متراژ 2,296 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
270,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 2,296 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


2,296 m 2

09193178616
متراژ 2,100 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
280,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 2,100 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


2,100 m 2

09193178616
متراژ 2,100 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
300,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 2,100 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


2,100 m 2

09193178616
متراژ 2,056 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
370,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 2,056 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


2,056 m 2

09193178616
متراژ 2,700 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
350,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 2,700 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


2,700 m 2

09193178616
متراژ 1,500 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
200,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 1,500 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


1,500 m 2

09193178616
متراژ 1,000 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
280,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 1,000 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


1,000 m 2

09193178616