جستجوی پیشرفته املاک صنعتی و سوله

جستجوی اختصاصی املاک صنعتی و سوله با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

بنر تبلیغاتی

سوله
تالار
باغچه
باغ
اجاره
صنعتی/سوله در منطقه صفادشت - شهر شهریار
5,000,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه صفادشت - شهر شهریار


20,000 m 2

09191189117
صنعتی/سوله در منطقه رباط کریم - شهر رباط کریم
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه رباط کریم - شهر رباط کریم


12,000 m 2

09191189117
صنعتی/سوله در منطقه حصار میتر - شهر رباط کریم
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه حصار میتر - شهر رباط کریم


8,400 m 2

09191189117
صنعتی/سوله در منطقه فردوسیه - شهر شهریار
40,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 4,000,000 تومان
رهن و اجاره

صنعتی/سوله در منطقه فردوسیه - شهر شهریار


1,500 m 2

09191189117
صنعتی/سوله در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
400,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


1,500 m 2

09191189117
صنعتی/سوله در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
600,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


5,000 m 2

09191189117
صنعتی/سوله در منطقه فردوسیه - شهر شهریار
800,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه فردوسیه - شهر شهریار


1,000 m 2

09191189117
صنعتی/سوله در منطقه فردوسیه - شهر شهریار
1,500,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه فردوسیه - شهر شهریار


1,500 m 2

09191189117
صنعتی/سوله در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
700,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


5,000 m 2

09191189117
صنعتی/سوله در منطقه شهریار - شهر شهریار
400,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه شهریار - شهر شهریار


5,000 m 2

09193178616
صنعتی/سوله در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
50,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 5,000,000 تومان
رهن و اجاره

صنعتی/سوله در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


4,000 m 2

09193178616
صنعتی/سوله در منطقه شهریار - شهر شهریار
280,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه شهریار - شهر شهریار


650 m 2

09193178616
صنعتی/سوله در منطقه ملارد - شهر ملارد
30,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 7,000,000 تومان
رهن و اجاره

صنعتی/سوله در منطقه ملارد - شهر ملارد


2,200 m 2

09193178616